image

Ultraljudsdiagnostik

Här finns möjligheten att bli undersökt med diagnostiskt ultraljud

Det är alltså ingen behandling utan ett hjälpmedel att diagnostisera skador på vävnaden.

Undersökningen helt smärtfri och tar normalt 5-10 minuter, beroende på skada och område som scannas.

Exempel på skador som ses med ultraljud:

• Muskelrupturer (bristningar)

• Senskador, akuta och överbelastningsskador. Tex hälsporre, hälsenor, impingement i axeln, tennisarmbåge.

• Slemsäckar och andra vätskefyllda cystor, ganglion etc

• Stressfrakturer i vissa ben (ses ibland bättre än på vanlig röntgen)

• Skador på ligament och andra mjukdelar i lederna

• Artros

I jämförelse med röntgen ser man inte igenom ben med ultraljud, men man ser alla mjukdelar runt benen vilket man inte ser på röntgen. Magnetkamera visar också mjukdelarna, men är en dyr metod och lång väntetid. Vid ultraljud kan man dessutom undersöka dynamiskt, dvs man man röra på en led samtidigt som man scannar mjukdelarna som misstänks vara skadade. Detta är en mycket stor fördel och många skador ses inte alls innan man ändrar position.

Man kan INTE se diskbråck eller andra skador på ryggen då skelettet ligger i vägen. Vi tittar inte heller efter proppar i kärl eller skador på inre organ, tex bråck då vi inte är utbildade för detta.

Behöver du hjälp med träning, rehab?