image

EPTE

Elektrolys Perkutan Intratissiue (EPTE®) är en ganska ny behandlingsmetod som tagits till Sverige från Spanien.
I dagsläget är det endast ett tiotal terapeuter i Sverige som startat upp denna behandlingsformen. Tekniken innebär att man leder ström genom en akupunkturnål som förs in i den skadade vävnaden. Detta sker samtidigt som bildåtergivelse av vävnaden ges via Ultraljudsdiagnostik vilket gör metoden väldigt säker och exakt. På några minuter sker en förändring av vävnaden där vätska omvandlas till gas och tas upp av omkringliggande vävnad. Ph-värdet i skadad vävnad är hög och blir med hjälp av EPTE lägre så läkning kan återupptas.

Skador som kan behandlas med EPTE

• Hälseneinflammation

• Hopparknä

• Akuta muskelbristningar

• Senskador och inflammationer i axeln

• Musarm

• Senskador i foten

• Ligamentskador

• Slemsäcksinflammationer

• Ganglion

Det brukar behövas 4-6 behandlingar med en veckas mellanrum för bäst resultat, men effekt kan kännas redan efter första behandlingen.