Injektioner

Vi har delegation på att sätta läkemedel genom injektion. Vi gör detta tillsammans med ultraljudet. Man identifierar svullnader, bursor och andra avgränsade vätskor som kan avlägsnas samt injektion av kortison och/eller bedövning. De leder som vi behandlar är främst:

Axel: Bursor, leder (axel och AC), frozen shoulder
Armbåge: Led
Handled: Mot karpaltunnelsyndrom samt ganglion och handled
Höft: Bursor och led
Knä: Bursor och led
Fot: Bursor och led

Vi sätter även injektioner i senskidor. 

Vi kommer INTE sätta kortison i senor eller ligament då biverkningar av detta överskrider nyttan. Där har vi andra behandlingsmetoder som går ut på träning och eventuell stötvågsbehandling

Injektioner med läkemedel sker i samråd med ordinerande läkare. Fördelar vägs alltid med nackdelar och finns kontraindikationer kommer vi avstå.

Vi har inga pristillägg för injektionerna utan det ingår i den vanliga taxan