Injektioner

Från oktober 2021 kommer vi ha möjlighet att lägga injektioner i och utanför leder med hjälp av ultraljudsguidning, Man identifierar svullnader, bursor och andra avgränsade vätskor som kan avlägsnas samt injektion av kortison och/eller bedövning. De leder som vi kommer behandla till en början är:

Axel: Bursor, leder (axel och AC), frozen shoulder
Armbåge: Led
Handled: Mot karpaltunnelsyndrom samt ganglion och handled
Höft: Bursor och led
Knä: Bursor och led
Fot: Bursor och led

Vidare kommer vi kunna sätta injektioner i senskidor.

Vi kommer INTE sätta kortison i senor eller ligament då biverkningar av detta överskrider nyttan. Där hänvisar vi till EPTE-behandlingen samt anpassad träning.

Injektioner med läkemedel sker i samråd med ordinerande läkare. Fördelar vägs alltid med nackdelar och finns kontraindikationer kommer vi avstå. 

För privatbesök blir det ett tillägg på 250 kr per injektion.