image

Jerry Byström

Legitimerad sjukgymnast och fysioterapeut
Jerry Byström
Sjukgymnast sedan 2012 och har arbetat inom regionens primärvård de senaste åren innan han kom hit.
Vidareutbildningar
• OMI advanced exam 2022
• Avancerad ultraljudsultbildning 2022-2023
• McKenzie A och B-kurs
• Utbildning i injektionsbehandling
• Avancerad knärehabiliteringsutbildning och lång erfarenhet av knädiagnostik
• Ingår i regionens nätverk för knä, axel och hälsenerehabilitering. Utformar riktlinjer och vårdprogram
image