Företagshälsovård

Bättre hälsa för dina anställda

Vi har ett samarbete idag med aktörer inom företagshälsovård som konsulter inom fysioterapi och träning. Vi erbjuder föreläsningar på företag inom hälsa och friskvård samt personlig hjälp till individer som behöver stöttning i friskvård. 

Kontakta gunilla@klemmingidrottsrehab.se för mer information