Konsultation vårdpersonal

För vårdpersonal som önskar vår bedömning har vi här gjort en mall för vad vi behöver veta inför en eventuell bokning av patient. Vi tar emot patienter för ultraljudsdiagnostik, injektioner och stötvågbehandling framför allt. Det är viktigt att man hör med oss om vi kan hjälpa till innan man lovar patienten något.

Inför besöket hos oss ska det alltid finnas en grundlig klinisk bedömning och en tydlig frågeställning.

1. Frozen shoulder. Där ser vi en enorm nytta av intraartikulär injektion av kortison. Denna kan inte göras på hälsocentralen utan kräver ultraljudsguidning. Ortopeden sätter dessa också förutom vi. Vi sätter 1-3 injektioner med 3-4 veckors mellanrum. Efter första injektionen brukar de flesta vara smärtfria. Biverkningarna av detta är väldigt små. Dessa patienter är ytterst tacksamma med en förkortning av lidande på kanske ett år. Ta för vana att identifiera dessa:
* Nedsatt passiv utåtrotation och kapsulärt mönster
* Vilovärk
* Oftast ingen utlösande orsak

2. Tenosynoviter. För arbetsterapeuterna kan vi erbjuda injektioner i senskidorna som vi vet ni träffar väldigt mycket. Även här sätter vi ultraljudsguidat vilket minskar risken att kortisonet hamnar i senan. Rehab sköter ni som vanligt

3. Artros. Ibland erbjuder vi kortisoninjektion i artrosleder för att kunna påbörja träning. Höfterna är de som har störst effekt, men även knäna i vissa fall. Vi erbjuder aldrig injektioner utan kompletterande träning och gällande artros är det självklart att de ska testa detta först.

4. Misstänkta muskel/senrupturer och svullnader. Vid mer akuta tillstånd diagnostiserar vi svullnader och kan tömma dessa vid behov för snabbare återhämtning. Om man misstänker större muskel- och senrupturer kan man även få en exakt bild av detta för att rikta in behandlingen rätt från början.

5. Stötvågsbehandling på tendinopatier. Vi har också en fokuserad stötvåg för att behandla svårbehandlade plantarfasciter, hälsenor, hopparknän och epikondyliter samt kalkaxel. Här vill vi dock vara tydliga med att man måste träna senan helt enligt instruktioner i minst 3 månader innan vi tar in dem för kompletterande behandling med stötvåg och träningen måste fortsätta under och efter behandlingen. Det är långvarig träning som gör det stora jobbet, stötvågen är som ett komplement för att få bättre effekt av träningen.

Maila oss en kortfattad anamnes och status utan personuppgifter. Ange den kliniska diagnosen och en tydlig frågeställning kring av ni önskar vår hjälp med. Vi besvarar mailet om vi kan ta emot patienten eller inte och efter det kan de själva skicka in sina uppgifter på 1177. 

Behöver du hjälp med träning, rehab?

Välkommen att boka tid