image

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling innebär precis som ordet säger en tryckvåg i form av ljudvågor som riktas mot den skadade vävnaden för att stimulera läkning. Fokuserad stötvågsbehandling är inte smärtfritt men inte alls lika ont som den traditionella stötvågen som de flesta provat (radiell). Stötvågsbehandling utförs upprepade gånger. Intervallet mellan behandlingarna är normalt 7-10 dagar. Intensivare behandling rekommenderas inte då strukturen ska få tid att adaptera på behandlingen. Normalt behövs 4-8 behandlingar. Efter avslutad behandling fortsätter läkningsprocessen och det kan ta upp till 6 månader innan man kan utvärdera effekten till fullo. Man kan alltså inte förvänta sig att vara helt återställd i samband med att man avslutar stötvågsbehandlingen. Stötvåg används främst på kollagena strukturer såsom senor, muskler och ledband när läkningsprocessen är på väg att avta eller har avtagit. Den används för att minska smärta ifrån strukturen genom stimulera ökad läkning och remodulering av senan. Vanliga problem som den används vid är t.ex. hälsporre, hälseneinflammation, hopparknä, löparknä, impingement i axeln där senorna eller kalk är orsaken, trokanterit, tennisarmbåge, golfarmbåge, överbelastningar i händerna.

Olika stötvågsapparater

Fokuserad stötvåg är den mest avancerade och precisa stötvågen för behandling av muskuloskeletala problem. Den har överlägset bäst evidens jämfört med den vanliga radiella stötvågen och nästan all forskning inom området har övergått till att använda fokuserad stötvåg. Skillnaden är att den radiella stötvågen använder en kompressor som slår en kula mot huden och där blir också kraften som störst. Kraften blir sedan mindre och mindre desto djupare ner man behandlar. Kraften riktas och åt alla håll vilket gör att den totala behandlingskraften blir mindre. Den fokuserade stötvågen slår inte mot huden utan slaget sker inne i handmunstycket genom en elektromagnet. Kraften fortplantas sedan och bildar en fokuspunkt på djupet. Djupet kan också ställas in för att få så effektiv behandling som möjligt. Så den stora skillnaden är att den fokuserade stötvågen kan behandla mycket mer precist och med högre kraft på djupet utan någon större påverkan på huden.

Vi har inga pristillägg på stötvågsbehandling utan det ingår i den vanliga taxan.