image

Ultraljudsdiagnostik

Jag är den enda fysioterapeuten i Kalmar med omnejd som använder ultraljudsdiagnostik

Upptagningsområdet är således stort och jag hjälper många kollegor i närområdet med diagnostik. Man kan alltså komma hit som en del i diagnostiken även om man går hos en annan terapeut för behandling. Man har alltid möjlighet att få med bilder på de fynd som görs.

Undersökningen ingår alltid i ett nybesök. Den är helt smärtfri och tar normalt 5-10 minuter, beroende på skada och område som scannas.

Exempel på skador som ses med ultraljud:

• Muskelrupturer (bristningar)

• Senskador, akuta och överbelastningsskador. Tex hälsporre, hälsenor, impingement i axeln, tennisarmbåge.

• Slemsäckar och andra vätskefyllda cystor, ganglion etc

• Stressfrakturer i vissa ben (ses ibland bättre än på vanlig röntgen)

• Skador på ligament och andra mjukdelar i lederna

• Artros

I jämförelse med röntgen ser man inte igenom ben med ultraljud, men man ser alla mjukdelar runt benen vilket man inte ser på röntgen. Magnetkamera visar också mjukdelarna, men är svårare att få remiss tid till samt lång väntetid. Vid ultraljud kan man dessutom undersöka dynamiskt, dvs man man röra på en led samtidigt som man scannar mjukdelarna som misstänks vara skadade. Detta är en mycket stor fördel och många skador ses inte alls innan man ändrar position.

Man kan INTE se diskbråck eller andra skador på ryggen då skelettet ligger i vägen. Jag tittar inte heller efter proppar i kärl eller skador på inre organ, tex bråck då jag inte är utbildad för detta.

Behöver du hjälp med träning, rehab?

Välkommen att boka tid - korta väntetider